Nomce dopravní statistiky

Chytrá analýza a statistiky v dopravě

Hlavní specifikace

Dopravní statistiky

Řešení v monitorování dopravy přináší

Dlouhodobé měření a monitorování v dopravě v online statistikách dává velikou možnost reakce na vzniklé problémy. Nebo odhad problémů, které mohou nastat v blízké budoucnosti na navazujících úsecích.

Předvídání a odhadování budoucího vývoje z více datových zdrojů. Vyhodnocování úsekové rychlosti jedoucích vozidel pomocí kamery.

Chytrá detekce kolon, zpomalení a zrychlení provozu

Rozpoznávání kategorií vozidel i dohled nad dopravními stavbami. Pro více informací nás prosím kontaktujte.